ABÜ İşletme Bölümü iş dünyasına kaliteli yönetici yetiştirmeyi amaç edinmiş olup; öncelikli hedefimiz günümüz iş dünyasının gereksinimlerine cevap verebilecek nitelikte, hem teorik hem pratik anlamda donanımlı, bilgi teknolojilerine hakim,  gerek kişisel markasını yönetebilen gerekse de kurumsal kültüre uyum sağlayabilecek öğrenciler yetiştirmektir.

ABÜ’de öğretim üyelerimiz dünyanın sayılı üniversitelerinde doktoralarını tamamlamış olup;  uluslararası arenada akademik tecrübenin yanı sıra özel sektör tecrübesine de sahiptirler.  Öğretim dili İngilizce olup;  mezunlarımız küresel ticaret ortamında yabancılık çekmeden güncel yayınları takip edebilecek ve de farklı kültür ve milletlerde yöneticilik yapma vasfına sahip olacaklardır.

Sosyal bağlamda ise fakülte bünyesinde öğrencilerimizin ilgi alanlarına yönelik olarak oluşturdukları ve birebir yönetiminde de söz sahibi oldukları öğrenci toplulukları bulunmaktadır. Fakülte olarak sadece akademik değil; sosyal anlamda da öğrencilerimizi desteklemekteyiz.