İşletme Bölümü, bilim dalının bütün pratik ve teorik yönlerini, amaçlarını öğrencilere aktarmayı hedeflemektedir. Yönetim, muhasebe, finans, pazarlama, insan kaynakları gibi işlevsel alanlara yönelik derslerin yanında bilişim teknolojileri,  davranış bilimleri, iletişim, ekonomi, hukuk gibi farklı alan bilgilerini kapsayan dersler verilmektedir.
Antalya Bilim Üniversitesi İşletme Tezsiz Yüksek Lisans (MBA) programı şirketlerin ve kurumların ihtiyacı olan lider yöneticileri yetiştirmeyi hedeflemektedir. İşletmeler için her geçen gün artan insan kaynağının önemini dikkate alarak ve günümüz küresel iş dünyasında yönetici ve liderlerin ihtiyaçları olan yetkinlikleri kurumsal olarak kazandırarak pratik alanlarda uygulamalarını sağlamaktadır. 
•  Adayların yurt içi en az dört yıllık veya Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) eşdeğerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokuldan lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Bölüm sınırlandırması yoktur.
• Program 3 dönem boyunca toplam 10 dersi (30 kredi) kapsar. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin YÖK Lisansüstü yönetmeliğinin 12. maddesi gereğince yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
•  Program dili "Türkçe" dir.
•  Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Yüksek Lisans Bitirme Projesi” hazırlar.
•  Programa kabul için ALES veya YDS puanı gerekmemektedir.
•  ABU MBA Programı dersleri ABU Şehiriçi Yerleşkesi'nde (Markantalya AVM üzeri 7-8. Kat) hafta içi belirlenen günlerde 18:00 – 22:00 saatleri arasında yapılmaktadır.