Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (PS & IR) 2011 yılında Antalya Bilim Üniversitesi'nin (ABU) çatısı altında kurulmuştur. PS & IR, kurulduğu günden bu yana farklı ülkelerden ve disiplinlerden akademisyenleri kendine çekmiş ve bölümümüz her geçen gün büyümüştür. Günümüzde farklı uluslardan genç akademisyenlerin bir karışımı olan bölümümüz, Türkiye'nin en dinamik bölümlerinden biridir. Bölüm, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanındaki araştırmaları birleştiren eşsiz ve disiplinler arası bir lisans derecesi sunmaktadır. Bölümümüz, öğrencilerin ulusal ve uluslararası süreçleri, devlet ve devlet dışı aktörlerin rolünü, küresel siyasetin dinamiklerini, yükselen güçlerin doğuşunu, küreselleşme nedeni ile ortaya çıkan sorunları ve devletlerin ve küresel toplumun güvenliğine yönelen tehditleri şekillendiren temel siyasi fikirleri ve eğilimleri anlamalarına yardımcı olan geniş bir konu yelpazesi sunmaktadır. Buna ek olarak, programımız öğrencilerin metodolojik eğitimlerine özel önem vermektedir. PS & IR'da gelişmiş niteliksel ve niceliksel veri analizi dersleri verilir ve öğrencilerin geleneksel araştırma yöntemlerinin ötesine geçmesi teşvik edilmektedir.
 
Bölümümüzde lisans eğitimi dört yıl (sekiz yarıyıl) olup, eğitim dili %100 oranında İngilizcedir, öğrencilerimiz isteğe bağlı olarak alan dışı seçmeli ders kategorisinde ikinci bir yabancı dilden de başlangıç düzeyi dersleri alabilmektedir. Ayrıca DGS, denklik, yatay geçiş yoluyla da bölümümüze öğrenci kabul edilmektedir.
 
Antalya Bilim Üniversitesi bir Erasmus üniversitesidir. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünün Avrupa Birliği ülkelerindeki pek çok üniversite ile ortaklığı bulunmaktadır. Böylelikle öğrenciler öğrenimlerinin bir dönemini veya bir senesini bu ülkelerde öğrenim görerek geçirebilirler. Bölümümüz ve Uluslararası ofisimiz, işbirliklerini ve öğrenciler için seçenekleri arttırmak amacıyla devamlı bir şekilde çalışmaktadırlar.
 
Öğrencilerimiz eğitim hayatlarının başlangıcında Matematik, Tarih, Türkçe gibi başlangıç derslerini almakta daha sonra ise Uluslararası İlişkiler Teorileri, Diplomasi Tarihi, Dış Politika Analizi, Siyasal Düşünceler Tarihi, Karşılaştırmalı Demokrasi gibi temel dersleri alabilmektedirler. Bölümümüzde 10 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi olmak üzere 11 akademik personel bulunmaktadır.