Değerli Akademisyenlerimiz ve Öğrencilerimiz,

8 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 19.30’da Araş. Gör. Kerem ÖZ moderatörlüğünde, Prof. Dr. Suzana Kraljić’in konuşmacı olduğu “Grundlagen des slowenischen Familienrechts (Slovenya Aile Hukuku'nun Temel Esasları)" konulu online konferans gerçekleştirilecektir.

 

Konferans dili Almanca'dır. Türkçe'ye çeviri yapılacaktır.

 

Konferans afişi duyuruda iletilmektedir.

 

Etkinlik Zoom üzerinden gerçekleştirilecek olup aşağıda toplantıya ilişkin bilgiler yer almaktadır.

 

Katıl Zoom Toplantı

https://us06web.zoom.us/j/85273358443?pwd=2ANPd3yhENdCs3xubHWuQWyLJEZ6Cb.1

 

Toplantı Kimliği: 852 7335 8443

Parola: 213278