Programın amacı: Günümüzde, hem küresel hem de yerel hukuki sorunlar değişmekte, giderek karmaşıklaşmakta ve farklı hukuk disiplinlerine dayalı çok yönlü yaklaşımları gerektirmektedir. Bu sorunlara çözüm üretebilecek hukukçuların yetiştirilmesini amaçlayan Kamu Hukuku yüksek lisans programı, hukukun güncel sorunlarına, bunun yanında felsefe ve siyaset derslerine yer veren müfredatında hukuksal meselelere çok yönlü bir bakış açısı ile yaklaşan mezunlar vermeyi hedeflemektedir.

Başvuru şartları: 

Program Adı 2020-2021 Güz/Bahar
Başvuru Koşulları 
 Ek Koşullar
Kamu Hukuku
(Tezli-Türkçe)
1. Ön Başvuru Formu
2. Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi*
3. Transkript (Not Dökümü)*
4. Dört (4) adet vesikalık fotoğraf
5. Kimlik İbrazı ve fotokopisi
6. Askerlik Durum Belgesi (Erkekler için)
7. ALES
•  EA puan türünde en az 55 puan
•  SAY puan türünde en az 55 puan 
Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olan Adaylar İçin Bilimsel Hazırlık gerekir

Kazanılan Derece: Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans

Eğitim Dili: Türkçe

Eğitim Türü: Tam Zamanlı

Dersler: Müfredat için tıklayınız.

Ders İçerikleri: Ders içerikleri için tıklayınız.

Dönemlik Ders Programı: Ders programı için tıklayınız.