Programın amacı: Günümüzde, hem küresel hem de yerel hukuki sorunlar değişmekte, giderek karmaşıklaşmakta ve farklı hukuk disiplinlerine dayalı çok yönlü yaklaşımları gerektirmektedir. Bu sorunlara çözüm üretebilecek hukukçuların yetiştirilmesini amaçlayan Kamu Hukuku yüksek lisans programı, hukukun güncel sorunlarına, bunun yanında felsefe ve siyaset derslerine yer veren müfredatında hukuksal meselelere çok yönlü bir bakış açısı ile yaklaşan mezunlar vermeyi hedeflemektedir.

Kazanılan Derece: Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans

Eğitim Dili: Türkçe

Eğitim Türü: Tam Zamanlı

Dönemlik Ders Programı: Ders Programı için Tıklayınız.