Değerli Akademisyenlerimiz,

9 Kasım 2023 Perşembe günü saat 14.30’da Araş. Gör. Kerem ÖZ moderatörlüğünde, Dr. jur. R. Barış ATLADI’nın konuşmacı olduğu “Amtsträgerstrafbarkeit im Umweltstrafrecht (Çevre Ceza Hukukunda Kamu Görevlisinin Cezai Sorumluluğu)” konulu “Monografi Serisi”nin ilk toplantısı gerçekleştirilecektir.

Öğrenci kontenjanı 10 kişi ile sınırlı olup konferansa ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.  

Konferans afişi duyuruda iletilmektedir.

Konu     : Çevre Ceza Hukukunda Kamu Görevlisinin Cezai Sorumluluğu (Amtsträgerstrafbarkeit im Umweltstrafrecht)

Tarih      : 9 Kasım 2023 Perşembe

Saat       : 14.30

Yer         : Antalya Bilim Üniversitesi RG-28 Numaralı Salon

İletişim  : abuccls@antalya.edu.tr