Değerli Akademisyenlerimiz ve Öğrencilerimiz,

30 Kasım 2023 Perşembe günü saat 14.00’da Araş. Gör. Kerem ÖZ moderatörlüğünde, Prof. Dr. Sezgin Seymen ÇEBİ’nin konuşmacı olduğu “Anayasalcılık ve ‘Politik Olan’ ” konulu “Monografi Serisi”nin ikinci toplantısı gerçekleştirilecektir.

Öğrenci kontenjanı 10 kişi ile sınırlı olup katılmak isteyen öğrencilerin afişte yer alan mail adresine katılım taleplerini iletmesi gerekmektedir.
 

Konferans afişi duyuruda iletilmektedir.
 

Konu   : Anayasalcılık ve ‘Politik Olan’

Tarih    : 30 Kasım 2023 Perşembe

Saat     : 14.00

Yer      : Antalya Bilim Üniversitesi RG-28 Numaralı Salon

İletişim : abuccls@antalya.edu.tr