Değerli Akademisyenlerimiz ve Öğrencilerimiz,

5 Ocak 2024 Cuma günü saat 19.30’da Araş. Gör. Kerem ÖZ moderatörlüğünde, Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER’in konuşmacı olduğu “Hukuka Aykırı Deliller" konulu online konferans gerçekleştirilecektir.

Konferans afişi duyuruda iletilmektedir.

Etkinlik Zoom üzerinden gerçekleştirilecek olup aşağıda toplantıya ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Toplantı Kimliği: 818 7682 7334

Parola: 213155

Zoom Toplantısına Katılın;

https://us06web.zoom.us/j/81876827334?pwd=iIKMTLoBBeupNJnBXBthnWqHNO2JZE.1