Gözdegül BAŞER
 • Araştırma Alanları

  Family Business Management

  Entrepreunership

  Management

  Organization

  Creativity in Business

  Strategy Management

  Marketing

  Consumer Behavior

  Communication

  European Union

 • E-Posta Adresi

  gozdegul.baser@antalya.edu.tr

 • Lisans

  Ortadoğu Teknik Üniversitesi

 • Yüksek Lisans

  Akdeniz Üniversitesi

 • Doktora

  Akdeniz Üniversitesi

 • CV Görüntüle

Gözdegül BAŞER

Lisans eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü, yüksek lisans eğitimini Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü, doktora eğitimini ise Akdeniz Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamlamıştır. Akdeniz Üniversitesi bünyesinde Araştırma Görevlisi, öğretim görevlisi (part time) olarak görev yapmış; Tübitak ve Avrupa Birliği projelerinde yer almıştır. Aile işletmeleri yönetimi, yönetim, strateji, girişimcilik, örgütsel davranış vb. alanlarda çalışmaları bulunmaktadır. Yüksek lisans seviyesinde Yönetim Organizasyon; lisans düzeyinde ise İletişim, Avrupa Birliği ve Turizm, Tüketici Davranışları, İletişim, Pazarlama vb. dersleri vermektedir.

Araştırma alanları: Aile İşletmeleri yönetimi, yönetim ve organizasyon, girişimcilik, stratejik yönetim, iletişim, pazarlama, tüketici davranışları, turist motivasyonu, turist profili, sürdürülebilir turizm.