Hasan ÖZDOĞAN

Hasan ÖZDOĞAN

Hasan ÖZDOĞAN, lisans eğitimini 2010 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü'nde tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Süleyman Demirel Üniversitesi Nükleer Fizik Anabilim Dalı'ndan 2012 ve 2017 yıllarında almıştır. 2013 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atanmış ve aynı bölümde doktora eğitimine başlamıştır

Nükleer Fizik doktorasında Denge ve Denge öncesi Nükleer Reaksiyon Mekanizmalarını incelemiş, doktora sonrasında ise teşhis ve tedavi amaçlı kullanılan radyoizotopların üretim yöntemleri ve yapay zeka ile nükleer veri türetme konularında çalışmıştır. Biyofizik alanında aksiyon potansiyeli ve iyon kanallarının matematiksel modellemesi üzerinde çalışmıştır. Ayrıca Biyofizik doktorası  sırasında, Tübitak 1001 kapsamında “Servikal Neoplazilerin Tespitinde Telesentrik Hiperspektral Görüntüleme” ve Tübitak 3501 kapsamında “Matematiksel Modelleme Ve Dinamik-Kenetleme  Yöntemleri ile Ventrikül Kardiyomiyosit Aksiyon Potansiyeli Dinamiklerinin İncelenmesi” başlıklı projelerde görev almıştır. Nükleer reaksiyon mekanizmaları, radyoizotop üretim yöntemleri, radyasyon zırhlama ve elektrofizyoloji konularında uluslararası kabul görmüş bilimsel dergilerde (Science Citation Index-SCI ve SCI-E) 34 ve uluslararası/ulusal hakemli dergilerde 17 makalesi yayınlanmıştır. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda 48 adet ve Ulusal Bilimsel Toplantılarda 15 adet sunulmuş bildirisi mevcuttur. Uluslararası 2 sempozyum ve 1 calıştayın düzenleme ve organizasyon kurulunda yer almıştır.

Halen Antalya Bilim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı’nda Doçent olarak görev yapmaktadır.