Ramazan SARI

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 40/A ile Görevlendirme **

Ramazan SARI

2012 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık bölümünden mezun oldum.  2017 yılında, “Türkiye’de küçük ve orta ölçekli mimarlık ve mühendislik firmalarında Yapı Bilgi Modellemesi olgunluğu üzerine araştırma” adıyla yüksek lisans tezimi tamamladım. Aynı yıl, aynı üniversitenin aynı programında doktora eğitimine başladı. Doktora çalışmalarımı web ontoloji modeli geliştirme, akıllı sözleşmeler ve ortam zekasını akıllı binalarla bütünleştirme üzerine yoğunlaştırdım. Akademik çalışmalarıma paralel olarak 2012 yılında Ramazan SARI Mimarlık adıyla 2 yıl boyunca serbest mimarlık hizmetleri verdim. Daha sonra birer yıl SIYA Yapı tasarım ve Artina Mimarlık firmalarında çalıştıktan sonra 2016 yılında Antalya Bilim Üniversitesi Mimarlık bölümünde araştırma görevlisi oldum. 2017 yılından itibaren de öğretim görevlisi olarak akademik kariyerime devam etmekteyim. Ayrıca Antalya Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) bünyesinde BIM Modelleme Uzmanlığı Sertifika Programı, BIM Koordinasyon Eğitimi, Görsel Mimari Eğitim Sertifika Programı, Autodesk Revit Structure gibi mesleki hayata yönelik eğitimler vermekteyim.

Araştırma Alanları

Yapı Bilgi Modellemesi (BIM)

YBM Standartları ve Yönergeleri

Çağdaş Yapı ve Yapım Sistemleri

Sürdürebilir Yapı Tasarım

Enerji Tüketimi, Aydınlanma ve Rüzgar (Hava Akımı) Simulasyonu ve Analizleri

Mimari Tasarım Sürecinde Yalın Üretim Prensipleri

• Blok Zincir ve Akıllı Sözleşme

• Web Ontoloji Modeli Geliştirme

• Akıllı Binalar ve Mekan/Ortam/Çevre Zekası

• 3-Boyutlu Yazım Teknolojileri ile İnşaat