Süleyman CENGİZCİ
 • Araştırma Alanları

  Bilimsel Hesaplama

  Diferansiyel Denklemler

  Hesaplamalı Matematik

  Sonlu Eleman Metotları

  Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği

  Hesaplamalı Mekanik

  Sayısal Analiz

  Aerodinamik

  Asimptotik Yaklaşımlar

  Mühendislik Simülasyonları

 • E-Posta Adresi

  suleyman.cengizci@antalya.edu.tr

 • Uyruk

  Turkey

 • Lisans

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

 • Yüksek Lisans

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 • Doktora

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Rice Üniversitesi (postdoc)

 • CV Görüntüle

Süleyman CENGİZCİ

Süleyman, 1989 yılında Antalya’ da doğmuş, 2007 yılında Antalya Metin–Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi’ nden mezun olmuş, lisans derecesini 2008–2012 yılları arasında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Matematik Bölümü’ nden ve yüksek lisans derecesini 2014 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Bölümü’ nden aldığı derslerle birlikte Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Uygulamalı Matematik Anabilim dalından almıştır. 2014 yılında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Bilimsel Hesaplama Bölümü doktora programına kabul edilmiş ve aynı sene Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’ nden lise matematik öğretmenliği pedagojik formasyon programı sertifikasını almıştır. 2022 yılında, “Termokimyasal dengesizlikteki çok bileşenli viskozitesiz hipersonik akışların stabilize edilmiş sonlu eleman benzetimleri” başlıklı tez ile doktora çalışmalarını tamamlamıştır. 2022 yılı Mart–Eylül ayları arasında Rice Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’ nde doktora sonrası araştırmacı olarak görev almıştır. Burada, İzogeometrik Analiz (IGA) yöntemlerini kullanarak turboşarj türbin akış simülasyonları üzerinde çalışmıştır. Bunu takiben, 2023 yılının başlarında, Oxford Üniversitesi Matematik Enstitüsü'nde ikinci doktora sonrası araştırmalarını yürütmek üzere, TÜBİTAK-2219 yurt dışı doktora sonrası araştırma bursunu almaya hak kazanmıştır. Bu proje kapsamında, konveksiyonel olarak baskın çok-bileşenli akışların stabilize edilmiş sonlu eleman çözümlerini araştıracaktır.

Araştırma alanları, birçok farklı bilimsel disiplin ve endüstri dalında ortaya çıkan çeşitli gerçek dünya problemlerini simüle etmek için kullanılabilen, hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) başta olmak üzere, hesaplamalı matematik ve hesaplamalı mekaniğin araçlarını kullanan sayısal ve asimptotik yaklaşımları kapsamaktadır.

Süleyman, 2014 yılında Antalya Bilim Üniversitesi (ABÜ) Ekonomi Bölümü’ nde Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine 2017 yılı sonlarından itibaren ABÜ Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı ve ABÜ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’ nde Öğretim Görevlisi olarak devam etmiş olup, Eylül 2023 itibari ile yine aynı bölümlerde Dr. Öğretim Üyesi olarak devam etmektedir.