Bekir KABASAKAL
 • Araştırma Alanları

  Davranış Ekolojisi

  Etoloji

  Ornitoloji

  Moleküler Ekoloji

  Populasyon Genetiği

  Yaban hayatı ve Çevreye İnsan Etkisi

 • E-Posta Adresi

  bekir.kabasakal@antalya.edu.tr

 • Lisans

  Erciyes Üniversitesi

 • Yüksek Lisans

  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

 • Doktora

  Akdeniz Üniversitesi

 • CV Görüntüle

Bekir KABASAKAL

Bekir KABASAKAL Erciyes Üniversitesi’nde 2008 yılında Lisans, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde 2012 yılında Yüksek Lisans ve Akdeniz Üniversitesi’nde 2017 yılında Doktora eğitimlerini tamamlamıştır. Yüksek Lisans çalışmalarında hayvan ekolojisi ve genetiği üzerine çalışmıştır. Doktora çalışmasını TÜBİTAK 1010 EVRENA programınca desteklenen bir proje kapsamında Hayvan davranışları üzerine yapmıştır. Eşeysel ve sosyal seçilim konusunda gerçekleştirdiği çalışmalarda moleküler cinsiyet tayini, mikrosatallit belirteçleri ile ebeveyn tespiti, deneysel davranış uygulamaları gibi teknikleri kullanmıştır. Doktora eğitimi esnasında bir süre Viyana Veteriner Üniversitesi Konrad Lorenz Etoloji Enstitüsü’nde çalışma yapmıştır. Ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından talep edilen çeşitli biyoçeşitlilik, ekosistem değerlendirme ve ornitolojik izleme projelerinde yer almıştır. Doktora sonrasında ise TÜBİTAK 1001 destekli bir proje kapsamında Türkiye’de yayılış gösteren kınalı keklik (Alectoris chukar) populasyonlarının coğrafi-genetik yapılanması ve filocoğrafyalarını genetik (D-loop ve Mikrosatalit) ve fenetik (morfometri, tüy reflektansları ve ses) belirteçler kullanarak incelemiştir. Halen yürütücülüğünü yaptığı TÜBİTAK BİDEB kapsamında desteklenen bir projede yeni nesil dizileme teknolojileri ile Populasyon Genetiği, Genetik Çeşitlilik ve Genetik Kontaminasyon alanlarında çalışmalarını devam ettirmektedir. Bilimsel çalışmalarına ait başlıca araştırma ilgi alanları davranış ekolojisi, etoloji, ornitoloji, hayvan ekolojisi, moleküler ekoloji ve populasyon genetiği olarak belirtilebilir. Uluslararası kabul görmüş bilimsel dergilerde (Science Citation Index-SCI ve SCI-E) 7 ve uluslararası/ulusal hakemli dergilerde 4 makalesi ile 1 kitap bölümü yayınlanmıştır. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda 31 adet ve Ulusal Bilimsel Toplantılarda 15 adet sunulmuş bildirisi mevcuttur. Uluslararası 2 sempozyum ve 1 ulusal calıştayın düzenleme ve organizasyon kurulunda yer almıştır.