Dicle KORKMAZ
 • Araştırma Alanları

  EU integration

  Turkey-EU relations

  Energy security

  English School

  Narrative analysis

 • E-Posta Adresi

  dicle.korkmaz@antalya.edu.tr

 • Uyruk

  Turkey

 • Lisans

  Ankara University

 • Yüksek Lisans

  London School of Economics and Political Science

 • Doktora

  University of Tampere

 • CV Görüntüle

Dicle KORKMAZ

Dicle Korkmaz, Antalya Bilim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. London School of Economics and Political Science’da Avrupa Çalışmaları  alanında ve Ankara Üniversitesi AT-Uluslararası İlişkiler alanında yaptığı yüksek lisans çalışmalarının ardından, Tampere Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler alanında doktorasını tamamladı.  University of Tampere ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nce yürütülen ve Academy of Finland, AB-Ufuk 2020, Stiftung Mercator tarafından desteklenen projelerde çalıştı. Doktora çalışması sırasında, The George Washington University, The Elliott School of International Relations, Institute for European, Russian and Eurasian Studies’de misafir araştırmacı olarak bulundu. Akademik yaşamdan önce, Ulusal Ajans’ta uzman ve Rekabet Kurumu’nda araştırma uzmanı olarak çalıştı. Halihazırda, The Oxford Institute for Energy Studies’de TÜBİTAK bursuyla doktora sonrası araştırmalarına devam etmektedir. İlgi alanı, enerji güvenliği, doğal gaz, Türkiye-AB ilişkileri, AB Bütünleşmesi, İngiliz Okulu ve anlatı analizini içermektedir.