Dicle KORKMAZ
 • Araştırma Alanları

  Avrupa Birliği bütünleşmesi

  Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri

  Enerji güvenliği

  Doğal gaz piyasaları

  İklim değişikliği

 • E-Posta Adresi

  dicle.korkmaz@antalya.edu.tr

 • Uyruk

  Turkey

 • Lisans

  Ankara University

 • Yüksek Lisans

  London School of Economics and Political Science

 • Doktora

  University of Tampere

 • CV Görüntüle

Dicle KORKMAZ

Dicle Korkmaz, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak 2017 yılından itibaren görev yapmaktadır. Lisans derecesini Uluslararası İlişkiler alanında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde 1997 yılında tamamladıktan sonra, 2002 yılında London School of Economics and Political Science’da Avrupa Çalışmaları alanında ve 2007 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde AT-Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans derecelerini almıştır. 2016 yılında Tampere Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler alanında doktorasını tamamlamıştır.  University of Tampere ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nce yürütülen ve Academy of Finland, AB-Ufuk 2020, Stiftung Mercator tarafından desteklenen projelerde çalışmıştır. Doktora çalışması sırasında, The George Washington University, Institute for European, Russian and Eurasian Studies’de, doktora sonrasinda ise The Oxford Institute for Energy Studies`de misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Akademik yaşamdan önce, Ulusal Ajans’ta uzman ve Rekabet Kurumu’nda araştırma uzmanı olarak çalışmıştır. İlgi alanı, enerji güvenliği, doğal gaz piyasaları, iklim değişikliği, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve Avrupa Birliği Bütünleşmesi konularını içermektedir.