Selami CİN

Selami CİN

Selami CİN, 2016 yılında Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2019 yılında Akdeniz Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı. 2019 yılında Akdeniz Üniversitesi’nde doktora çalışmalarına devam etmektedir. Antalya Bilim Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi’nde Kamu Hukuku Bölümü Ceza Muhakemesi Hukuku ana bilim dalında araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.