Hatice Reyhan ÖZİYCİ
 • Araştırma Alanları

  Sensorial Evaluation of Foods

  Fruit and Fruit Products

  Processing

 • E-Posta Adresi

  hatice.oziyci@antalya.edu.tr

 • Lisans

  Atatürk Üniversitesi

 • Yüksek Lisans

  Akdeniz Üniversitesi

 • Doktora

  Akdeniz Üniversitesi

 • CV Görüntüle

Hatice Reyhan ÖZİYCİ

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Reyhan ÖZİYCİ, ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlamıştır. 2005 yılında Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği bölümünden lisans derecesini, 2008 yılında Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği anabilim dalında yüksek lisans derecesini aldıktan sonra aynı bölümde doktora eğitimine devam etmiş ve 2014 yılında da doktora derecesini almaya hak kazanmıştır. 2005-2007 yılları arasında çeşitli gıda firmalarına sorumlu yöneticilik yapan Dr. Öğr. Üyesi Hatice Reyhan ÖZİYCİ, 2007-2014 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi, 2014-2017 yılları arasında Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde Yardımcı Doçent pozisyonunda çalışmıştır. Aynı yılın Eylül ayından itibaren Antalya Bilim Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde Yardımcı Doçent pozisyonunda olarak çalışmaya başlayan Dr. Öğr. Üyesi Hatice Reyhan ÖZİYCİ ilgili bölümde gıda bilimi ile ilişkili dersler vermektedir. Dr. ÖZİYCİ’nin meyve ve meyve ürünleri işleme teknolojisi ve kalite özellikleri, fonksiyonel gıda bileşikleri vb. konularda akademik yayınları bulunmakta ve meyvelerde kalite algısı, gıdaların duyusal özellikleri vb. akademik konularda bilimsel araştırmaları devam etmektedir.