Hatice Reyhan ÖZİYCİ
 • Araştırma Alanları

  Gıdalardaki kimyasal bileşiklerin tat etkileşimi

  Tokluk ve tat arasındaki ilişki

  Gıdaların duyusal özellikleri ve lezzet

  Doğal ve yapay tatlandırıcılar

  Tropikal meyveler

 • E-Posta Adresi

  hatice.oziyci@antalya.edu.tr

 • Lisans

  Atatürk Üniversitesi

 • Yüksek Lisans

  Akdeniz Üniversitesi

 • Doktora

  Akdeniz Üniversitesi

 • CV Görüntüle

Hatice Reyhan ÖZİYCİ

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Reyhan ÖZİYCİ, ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra gıda mühendisliği bölümünden lisans (Atatürk Üniversitesi, 2005), yüksek lisans (Akdeniz Üniversitesi, 2008) ve doktora (Akdeniz Üniversitesi, 2014) derecesini almıştır. 2014 yılından itibaren Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde “Dr. Öğr. Üyesi” pozisyonunda çalışmakta olan Dr. ÖZİYCİ, 2017 yılında Antalya Bilim Üniversitesi’nde işe başlamıştır. Meyve ve meyve ürünlerinin kalite özellikleri ve işleme teknolojisi ve fonksiyonel gıda bileşikleri üzerine birçok yayını olan ve ulusal/uluslararası düzeyde proje deneyimi bulunan Dr. ÖZİYCİ ilgili bölümde gıdaların kimyasal yapısı ve duyusal özellikleri, içecek endüstrisi hakkında lisans düzeyinde dersler vermektedir. Dr. ÖZİYCİ’nin son yıllarda ilgilendiği araştırma alanları arasında; gıdalardaki kimyasal bileşiklerin tat etkileşimi (tat eşik altı ve eşik üstü değerleri), tokluk ve tat arasındaki ilişki, gıdaların duyusal özelliklerinin lezzet algısına etkisi, doğal ve yapay tatlandırıcılar ile tropikal meyveler yer almaktadır.