Mimarlık bilim, sanat ve teknoloji ile yakın ilişkilere sahip çok yönlü bir disiplindir; günlük hayat ve insan üzerinde güçlü bir etkisi vardır. Yapılı çevrenin tasarımı ve üretimi mimarlık alanının temel odak noktasıdır.

Mimarlığın ortaya çıkışı antik döneme kadar uzamaktadır ve tarih boyunca insanın barınma, yaşama, çalışma yerlerine ve sosyal mekanlara sahip olma gibi temel ihtiyaçları mimari ve kentsel peyzajın şekillenmesini sağlamıştır.

Sanat ve toplum antik dönemden beri mimarlık kültürüne dayanmaktadır. Günümüzde mimarlığın yaşamlar üzerinde her zamankinden daha güçlü bir etkisi vardır ve mimarın insanların refahının sağlanmasında ve yenilenebilir enerjiyi dikkate alan sürdürülebilir mimarlık üzerinden kent ve doğal çevre arasında denge kurmak için geliştirilecek çağdaş yöntemlerde büyük sorumlulukları bulunmaktadır. Bu nedenle, mimarlar yapılı çevrenin doğru bir şekilde inşa edilmesinden de sorumludur.

Mimarlık Bölümü, öğrencilerin yapılı çevreye ilişkin bilinçlerini geliştirmeyi ve onları kendi yaratıcı ve yenilikçi projelerini ifade edebilecek mimarlar olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölüm diğer disiplinlerle iletişim içinde olmaya ve katılımcı süreçlerle projeler geliştirmeye önem vermektedir. Antalya Bilim Üniversitesi akademisyenlerinin ve öğrencilerinin oluşturduğu uluslararası ortam sayesinde ortaya çıkan farklı mimarlık kültürleri ile iletişim ve alanındaki çeşitli kaynaklara erişim kolaylığı bölümdeki uzmanlık ve birikimi zenginleştirmektedir.

Mimarlık Bölümü lisans derecesi sunmaktadır. Dört yıllık eğitim programının ardından, öğrenci Mimarlık Lisans Derecesi kazanır. Programın başlıca odak noktası öğrencinin algı ve niteliklerini tasarım, mekan ve yaşam bağlamında geliştirmektir. Müfredat matematik, sanat, kültür, tasarım ve tarih derslerini içermektedir. Tasarım stüdyoları (konuya göre bireysel veya gruplar halinde), tarihi miras, sürdürülebilirlik, yapım ve malzemeler, sunum teknikleri ve kentsel tasarım konularındaki dersler eğitim sürecinde önemli bir bölümü oluşturmaktadır. Ayrıca, öğrenciler yaz stajı ve mesleki uygulama pratikleri dersleri çerçevesinde inşaat sahalarında ve mimarlık ofislerinde profesyonel pratiklerle karşı karşıya gelecektir.

Hedefler

Akademik eğitim programının sonunda, mimarlık lisans derecesine sahip olanlar disiplinlerarası ve çok ölçekli bir yaklaşım gerektirebilecek mimarlık, kentsel planlama ve inşaat konularındaki tasarım problemlerini tanıyabilmeli, ifade edebilmeli ve yenilikçi yaklaşımlarla çözüm üretebilmelidir.

Lisans derecesine sahip olanlar, yoğun mekansal karmaşıklık içeren yapı ve altyapı çalışmalarının yanı sıra, kentsel mekan ve peyzaj konularında da uygun proje geliştirme süreçlerini organize edebilmelidir. Uygulamanın biçimsel, strüktürel ve fonksiyonel kalite yönetimini ve gerektiğinde mimari projenin anlatımı için uygun diller geliştirerek alandaki diğer uzmanlarla koordinasyonunu sağlamalıdır. Bu amaçla, lisans derecesi sahibi, doğal ve yapılı çevre konularında derin bilgiye ve projelerin yeterli kaliteye ulaşabilmesi için gerekli olan mimarlığın kavramsal ve uygulamaya yönelik araçlarının anlayışına ait yaklaşıma sahip olmalıdır. Ayrıca mimariden kentsel ve bölgesele kadar farklı ölçekteki projelerin fizibilitesi ile ilgili konularda da tam uzmanlık kazanmış olmalıdır.