Building Construction Systems and Technologies: Principles, Requirements and Application Details

 

"Building Construction Systems and Technologies: Principles, Requirements and Application Details"

 

Bölümümüz öğretim elemanlarından Ramazan SARI'nın "Building Construction Systems and Technologies: Principles, Requirements and Application Details" adıyla hazırladığı kitabı Springer yayınevi tarafından yayınlanmıştır.

 

Kitap, modern inşa tekniklerinin yanında 3 Boyutlu yazım teknolojileri gibi güncel yapım sistemleri ve teknolojilerini de içermektedir. Anlatımı yapılan inşa teknikleri birçok şekil ve resimlerle desteklenmektedir. 

 

Özellikle üst yapı sistemlerinin anlatımında okuyucuların QR kod okutarak anlatımı yapılan üst yapı sistemlerinin sanal modellerinin içerisinde inceleme ve gezinme imkânı da vermektedir.

 

Kitabın ebook sürümünün erişim linki:

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-50043-5