Mimarlık Bölümü, öğrencilerin yapılı çevreye ilişkin bilinçlerini geliştirmeyi ve onları kendi yaratıcı ve yenilikçi projelerini ifade edebilecek mimarlar olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölüm diğer disiplinlerle iletişim içinde olmaya ve katılımcı süreçlerle projeler geliştirmeye önem vermektedir. Antalya Bilim Üniversitesi akademisyenlerinin ve öğrencilerinin oluşturduğu uluslararası ortam sayesinde ortaya çıkan farklı mimarlık kültürleri ile iletişim ve alanındaki çeşitli kaynaklara erişim kolaylığı bölümdeki uzmanlık ve birikimi zenginleştirmektedir.