3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmiştir. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde; engellilerin toplumsal yaşama tam ve diğer bireylerle eşit katılım sağlamalarına ilişkin olarak engellilik kavramı ile ilgili farkındalık ve duyarlılık yaratmak amaçlanmıştır. 

Etkinlik içeriği: Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Engelli Öğrenci Birimi tarafından düzenlenen etkinlikte, Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı fizyoterapisti Uzman Fizyoterapist Sayın Mahmut Çalık, davetli konuşmacı olarak takımın başarıya giden yolculuğunu anlatacaktır. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjJkMzFjNWEtYTAzNS00Zjk1LWI2OTItMmUxMWE3Yjc0YjJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227ad4e186-d9e7-4fd6-b73c-e305f63dd0d2%22%2c%22Oid%22%3a%228052a92c-dc48-49e5-bb7a-3d18432d0a2d%22%7d