Değerli ABU Ailesi,

'10-16 Mayıs Engelliler Haftası' kapsamında 

10 Mayıs 2023 tarihinde, saat 14:00-15:00 arasında Microsoft Teams üzerinden çevrimiçi olarak düzenlenecek olan etkinliğimize değerli katılımlarınızı bekliyoruz. 

Etkinlik programı detayları ekteki afişte yer almaktadır. 

Saygı ve sevgilerimizle

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

ABU Engelli Öğrenci Birimi 

Etkinlik linki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjUxZmY5NDctMGY5ZC00MjAxLWIyMjUtYjYyNzY0OTQzMzJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227ad4e186-d9e7-4fd6-b73c-e305f63dd0d2%22%2c%22Oid%22%3a%229c455c24-a48a-4f76-b598-e9ea646b61c5%22%7d