MİSYON

Antalya Bilim Üniversitesi'nde  öğrenim gören ve herhangi bir engeli nedeniyle özel korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan öğrencilerin,  öğrenim süreçlerini kolaylaştırmak  için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde akademik, sosyal, kültürel ortamlara eşit fırsatlarla  katılımlarını sağlamak ve düzenlemeler yapmaktır.

VİZYON

Dezavantajlı  öğrencilerin tüm öğrencilerle eşit hak ve imkânlara sahip olarak eğitim-öğrenim gördüğü bir ortam sunmaktır.