1) Kullanıcıların bilgi hizmetlerinden kaliteli, tutarlı ve doğru yararlanmalarını sağlayacak kullanıcı odaklı hizmetler geliştirerek akademisyenlerin öğretim ve araştırma rollerine katkıda bulunmak,

2) Çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış, ileri araştırma olanakları sunan, küresel hizmet entegrasyonu sağlayan kütüphanelerden biri olmak,

3) Sürekli değişen ortamda başarılı olabilen, kendini geliştirebilen, nitelik ve nicelik bakımından yeterli, Uluslararası Antalya Üniversitesi mensubu olmaktan gurur duyan bir kadroya sahip olmak,

4) Kullanıcıların gereksinim duyduğu basılı, elektronik ve görsel-işitsel bilgi kaynaklarını dengeli şekilde sağlayarak, sahip olma yerine erişim felsefesini benimseyen anlayışta olmak,

5) Kütüphaneye ayrılan bütçe kaynaklarının gereken düzeye çıkartılması için çaba sarf etmek, bütçe kaynaklarının çeşitlenmesine yönelik girişimlerde bulunmak, kaynakların ekonomik şekilde harcanmasını sağlamak,

6) Kütüphane binasını ve hizmet alanlarını ergonomik duruma getirmek,

7) Kütüphane kaynaklarını ve hizmetlerini daha görünür hale getirmek ve kullanımını sağlamak amaçlı iletişim stratejilerinden yararlanılarak kullanıcılarla etkili iletişim kurmak,

8) Akademik iletişimi, araştırma ve öğretim biçimini desteklemek üzere sürdürülebilir dijital alt yapı inşa etmek,

9) Dijital öğrenime odaklanarak bilgi üretebilen, transfer edebilen üst düzey becerilerin gelişimine katkı sağlayan bir organizasyon olmaktır.