ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU                                                            YENİ MÜFREDATI
SEÇMELİ DERSLER   Teorik Uygulama Kredi AKTS
ADT 110 Avukatlık ve Noterlik Hukuku Bilgisi 2 0 2 3
ADT 115 Davranış Bilimleri 2 0 2 3
ADT 117 Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği 2 0 2 3
ADT 119 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 0 2 3
ADT 121 Hukukçular İçin Muhasebe I 2 0 2 3
ADT 122 Hukuk Metadolojisi 2 0 2 3
ADT 133 Muhasebeye Giriş 2 0 2 3
ADT 134 Mesleki Bilgisayar 2 0 2 3
ADT 135 Etkili Konuşma ve İletişim 2 0 2 3
ADT 136 Hızlı Okuma Teknikleri 2 0 2 3
ADT 137 İşaret Dili 2 0 2 3
ADT 220 Sözleşmeler Hukuku Bilgisi  2 0 2 3
ADT 221 Tüketici Hukuku 2 0 2 3
ADT 222 Aile Hukuku Bilgisi  2 0 2 3
ADT 224 Bireysel İş Hukuku Bilgisi  3 0 3 3
ADT 226 Hukukçular İçin Muhasebe II 2 0 2 3
ADT 227 Adalet Bilgi Teknolojileri 2 0 2 3
ADT 228 Ceza Evleri İdaresi ve İnfaz Hukuku 2 0 2 3
ADT 229 Miras Hukuku Bilgisi 2 0 2 3
ADT 230 Yargı Örgütü 2 0 2 3
ADT 231 Adalet Meslek Etiği 2 0 2 3
ADT 232 Bilirkişilik ve Arabuluculuk 2 0 2 3
ADT 233 Yönetim ve Organizasyon  2 0 2 3
ADT 234 Örgütsel Davranış  2 0 2 3
ADT 235 İnsan Kaynakları Yönetimi  2 0 2 3
ADT 246 Yargılama Giderleri 2 0 2 3
ADT 247 Kadastro Hukuku Bilgisi 2 0 2 3
ADT 254 Vergi Hukuku ve Mali Mevzuat 2 0 2 3
ADT 255 Disiplin Hukuku 2 0 2 3
ADT 256 Uzlaştırma 2 0 2 3
           
ZORUNLU DERSLER VE DÖNEMLERE GÖRE UYGULANACAK MÜFREDAT
1  Güz Dönemi   Teorik Uygulama Kredi AKTS
           
ADT 123 Temel Hukuk Bilgisi 3 0 3 4
ADT 125 Anayasa Hukuku Bilgisi 3 0 3 4
ADT 127 Medeni Hukuk Bilgisi I 3 0 3 5
 ADT 129  Klavye Kullanımı I 1 1 2 3
HIST 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 2
TURK 101 Türk Dili I 2 0 2 2
INGO 101 İngilizce I 3 0 3 4
AE 211 Alan İçi Seçmeli Ders  2 0 2 3
AE 213 Alan İçi Seçmali Ders  2 0 2 3
  TOPLAM 21 1 22 30
           
2  Bahar Dönemi Teorik Uygulama Kredi AKTS
           
           
ADT 116 Borçlar Hukuku Bilgisi I 3 0 3 3
ADT 118 Ceza Hukuku Bilgisi 3 0 3 4
ADT 120 İdare Hukuku Bilgisi 3 0 3 4
ADT 124 Klavye Kullanımı II 1 1 2 3
HIST 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2 2
INGO 102 İngilizce II 3 0 3 4
TURK 102 Türk Dili II 2 0 2 2
KPL 101  Kariyer Planma 1 0 2 2
AE 211 Alan İçi Seçmeli Ders 2 0 2 3
AE 213 Alan İçi Seçmeli Ders 2 0 2 3
  TOPLAM 22 1 24 30
           
3  Güz Dönemi        
           
ADT 205 Medeni Usul Hukuku Bilgisi  3 0 3 5
ADT 207 İcra ve İflas Hukuku Bilgisi I 3 0 3 5
ADT 209 Ticaret Hukuku Bilgisi 3 0 3 4
ADT 223 Medeni Hukuk Bilgisi II 3 0 3 3
ADT 237 Klavye Kullanımı III 1 1 2 3
ADT 239 İdari Yargı 3 0 3 4
AE 211 Alan İçi Seçmeli Ders 2 0 2 3
AE 213 Alan içi Seçmeli Ders 2 0 2 3
  TOPLAM 20 1 21 30
           
4  Bahar Dönemi        
           
ADT 206 İcra ve İflas Hukuku Bilgisi II 3 0 3 5
ADT 208 Borçlar Hukuku Bilgisi II 3 0 3 3
ADT 212 Tebligat Hukuku Bilgisi 3 0 3 4
ADT 236 Kıymetli Evrak Hukuku Bilgisi 3 0 3 3
ADT 238 Ceza Muhakemesi Hukuku Bilgisi 3 0 3 3
ADT 240 Klavye Kullanımı IV 1 1 2 3
ADT 242 Kalem Mevzuatı ve Adli Yazışma 3 0 3 3
AE 211 Alan İçi Seçmeli Ders 2 0 2 3
USD Üniversite Havuzu Alan Dışı Seçmeli Ders   3 0 3 3
  TOPLAM 24 1 25 30