Hukuk birimleri, hukuki uyuşmazlık değerlendirme komisyonunun sekreterya hizmetlerini ve idaresince verilen diğer görevleri yürütür düzenlemesine göre görev ve faaliyetlerini yürütmektedir.