Meslek Yüksekokulu Müdürümüzün Mesajı 

Antalya Bilim Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nun Değerli Öğrencileri; 

Meslek Yüksekokulumuz yönetimi, akademik ve idari personeli olarak sizlerin geleceği ile ilgili hedeflerinizi gerçekleştirebilmeniz için üstlendiğimiz büyük sorumluluğun farkındayız. Bu sorumluluk bilinci ile sizleri katma değer üretebilecek, mesleki ve sosyal yönden gelişim sağlayan, ülkemizin kalkınmasına doğrudan katkı sağlayabilecek meslek elemanı olarak yetiştirebilmek en büyük idealimizdir.  

Hedefimiz, öğrencilerimize mesleki bilgileri vermek dışında, Türkiye’de ve dünyada sürekli değişen rekabete daha iyi hazırlamak, bilimin, bilginin, teknolojinin öne çıktığı günümüzde sizlerin bu yarışı daha başarılı bir şekilde sürdürebilmeniz için donatmaktır. Meslek Yüksekokulumuz verdiği eğitim ve öğretimle, hedeflediği yüksek kalite standartlarıyla, mezunlarına uygulama becerisi kazandırma yetkinliği ile uluslararası düzeyde adından söz ettiren, iş dünyası ile işbirliği içinde ülkemizin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik, etkili çözümler üreten, takım çalışmasını teşvik eden, bilimsel olarak güçlü, iletişime ve yeniliğe açık bir okul olmayı hedeflemiştir. Eğitim-öğretim müfredatımız uygulama ağırlıklı olmanın yanı sıra öğrencilerimizin sosyal gelişimine katkı sunacak bir programla desteklenmekte, sektörel gelişme ve ihtiyaçlara göre de güncellenmektedir. 

Genç ve dinamik kadromuzla öğrencilerimizi mesleğine, ülkesine ve insanlığa değer katan, yenilikçi, rekabetçi ve ahlaki değer ölçülerine sahip olarak yetiştireceğimize gönülden inanıyor, sizlere eğitim-öğretim süreciniz ve mezuniyet sonrasında üstün başarılar diliyorum. 

Saygı ve Sevgilerimle, 

 

Dr. Öğr.Üyesi M. Fatih AK 

Antalya Bilim Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü