#

Program Yeterlilikleri (Çıktıları)

1

Ekonomi, Matematik ve İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi kazanır.

2

Problemleri uygun yöntemler kullanarak tespit etme, tanımlama ve çözüm önerileri sunma becerisi kazanır.

3

Ekonomi piyasalarındaki gelişmeleri yorumlayabilme ve politika geliştirme becerisi kazanır.

4

Temel iktisadi araçları güncel ekonomik meselelere uyarlayabilme becerisi kazanır.

5

Genelde Dünya özelde ise Türkiye ekonomisi hakkında edinilen bilgileri ve kavramları yorumlayabilme ve kullanabilme becerisi kazanır.

6

Veri toplama, analiz etme ve sonuçları yorumlama becerisi kazanır.

7

Disiplin içi takımlarda, çok disiplinli takımlarda ve bireysel olarak çalışabilme becerisi kazanır.

8

İktisadi grafikleri yorumlayabilme ve analiz edebilme becerisi kazanır.

9

Yaşam boyu öğrenme, bilgiyi edinebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip edebilme ve kendini sürekli surette keşfedebilme becerisi kazanır.

10

Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olur.

11

En az bir yazılım programını iyi seviyede kullanabilme becerisi kazanır.

12

Sosyal ve analitik düşünebilme becerisi kazanır.