Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (PS & IR) 2011 yılında Antalya Bilim Üniversitesi'nin (ABU) çatısı altında kurulmuştur. PS & IR, kurulduğu günden bu yana farklı ülkelerden ve disiplinlerden akademisyenleri kendine çekmiş ve bölümümüz her geçen yıl büyümüştür. Bölüm, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanındaki araştırmaları birleştiren, disiplinler arası bir lisans derecesi sunmaktadır. Müfredatımız, öğrencilere ulusal ve uluslararası süreçleri, devlet ve devlet dışı aktörlerin rolünü, küresel siyasetin dinamiklerini, yükselen güçlerin doğuşunu, küreselleşme nedeni ile ortaya çıkan sorunları ve devletlerin ve küresel toplumun güvenliğine yönelen tehditleri şekillendiren temel siyasi fikirleri ve eğilimleri anlamalarına yardımcı olan geniş bir konu yelpazesi sunmaktadır. Buna ek olarak, programımız öğrencilerin metodolojik eğitimlerine özel önem vermektedir. PS & IR'da gelişmiş niteliksel ve niceliksel veri analizi dersleri verilir ve öğrencilerin geleneksel araştırma yöntemlerinin ötesine geçmesi teşvik edilmektedir.

Bölümümüzde lisans eğitimi dört yıl (sekiz yarıyıl) olup, eğitim dili %100 İngilizcedir. Dört yıllık eğitimleri boyunca, öğrencilerimiz, isterlerse, ikinci bir yabancı dili ileri derecede öğrenebilecekleri dil dersleri alabilirler. Bölümümüze, DGS, denklik, yatay geçiş yoluyla da öğrenci kabul edilmektedir.

Antalya Bilim Üniversitesi bir Erasmus üniversitesidir. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünün Avrupa Birliği ülkelerindeki pek çok üniversite ile ortaklığı bulunmaktadır. Böylelikle öğrenciler öğrenimlerinin bir dönemini veya bir senesini bu ülkelerde öğrenim görerek geçirebilirler. Bölümümüz ve ABU Erasmus Ofisi, eğitim işbirliklerini arttırmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Bölümümüzde 10 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi olmak üzere 11 akademik personel bulunmaktadır.