Nesneler hakkında fiziksel temas olmadan algılayıcı sistemlerle bilgi  toplama tekniği olan uzaktan algılama yeryüzünün ve kaynaklarının farklı amaçlarla (tarım denetimi, çevre izlenmesi ve korunumu, sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği, doğal afetler, madencilik, vatandaşların korunması ve güvenliği vb.) incelenmesinde çok yararlıdır. Genellikle dijital görüntü şeklinde olan uzaktan algılama verisinden faydalı bilgi edinimi için, ilgili problemin gerekliliklerine göre, görüntünün işlenmesi, analizi ve yorumlanması gerekir.  Çoğu durumda, görüntüdeki farklı alanların probleme yönelik olarak tespit edilmesi ve tematik yeryüzü veya yeryüzü kullanımı sınıflarının belirlenmesi gerekir. Bu işlem, ya bilgisayar tabanlı etkileşimli görüntü yorumlanması ya da öbekleme veya sınıflandırma yöntemleri ile yapılır.  Etkin otomatik yeryüzü tanımlanması süregelen bir araştırma konusu olup, görüntünün uzamsal ve izgesel çözünürlüklerini artıran son yenilikler de otomatik tanımlama problemini daha zorlu hale getirmiştir. Tarımsal ve çevresel kaynakların izlenmesi ve belirlenmesinde bu problemin çözümü için, araştırmalarımız makine öğrenme ve sinirhesaplama tabanlı yer yüzü tanımlanması yaklaşımları geliştirmeye yöneliktir.

Öğretim Üyeleri

Kadim Taşdemir

Seçilmiş Yayınlar

K. Taşdemir, P. Milenov ve B. Tapsall, “A hybrid method combining SOM-based clustering and object-based analysis for identifying land in good agricultural condition”, Computers and Electronics in Agriculture,83, 92-101, 2012.

K. Taşdemir ve C. Wirnhardt, “Neural network based clustering for agriculture management”, EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, Special Issue on Neural Networks for Interpretation of Remotely Sensed Data,  200, 1-13, 2012.

K. Taşdemir, “Exploiting spectral and spatial information for identification of hazelnut fields using self-organizing maps”, International Journal of Remote Sensing, 33 (19), 6239-6253, 2012. 

S. Aksoy, I. Z. Yalnız, ve K. Taşdemir, “Automatic Detection and Segmentation of Orchards Using Very High-Resolution Imagery”, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 50(8), 3117-3131, 2012.

S. Reis ve K. Taşdemir, “Identification of hazelnut fields using spectral and Gabor textural features,” ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 66(5), 652-660, 2011.

K. Taşdemir ve C. Wirnhardt,  “Automatic assessment of land parcel identification systems for agricultural management”, IEEE IGARSS 2012, 22-27 Temmuz 2012, Munih, Almanya.

P. Milenov ve K. Taşdemir,  “Optimization of RapidEye time-series for annual inventory of the agriculture land at country level”, 32nd EARSeL Symposium, 1st Workshop on Temporal Analysis of Satellite Image Data, 23-25 Mayıs 2012, Mykonos, Yunanistan.