Staj Belgeleri

Öğrenciler, ilk olarak Sağlık hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından belirlenen belgeleri ilgili programın Staj Komisyonu Üyesine onaylatırlar.

Başvuru esnasında izlenecek aşamalar aşağıdaki gibidir. Bu işlemler staj başlamadan önce yapılmak zorundadır. Kurumların istediği belgeler farklılık gösterebilir ya da ek belgeler istenebilir fakat staja başlayabilmek için öğrenci aşağıda bildirilen belgeleri hazırlayarak kayıtlı olduğu programın staj komisyonu üyesine teslim etmesi gerekmektedir.

Tüm belgeler 3 (üç) nüsha olarak hazırlanmalıdır. Belgelerin bir nüshası Yüksekokul Müdürlüğünde, bir nüshası staj yapılacak kurumda ve bir nüshası öğrencide kalacaktır.

a. Dilekçe (Taahhütname): Staj yapacak her öğrenci tarafından doldurulup imzalanmalıdır.

b. Staj Onay Formu: Staj onay formunda yalnızca kişisel bilgiler ile kurum bilgileri doldurulmalıdır. Kurum bilgileri kısmında staj yapılacak kurumdaki yetkili kişinin bilgileri doğru ve eksiksiz olarak girilmelidir.

c. Staj Sözleşmesi: Staj sözleşmesinde yalnızca kişisel bilgiler ile kurum bilgileri doldurulmalıdır. Kurum bilgileri kısmında staj yapılacak kurumdaki yetkili kişinin bilgileri doğru ve eksiksiz olarak girilmelidir.

d. Kural ve Düzenlemeler Formu: Staj süresince öğrenciye düşen sorumlulukları öğrenmek için dikkatle okunmalı ve gerekli alanlar doldurarak imzalanmalıdır.

e. Sağlık Raporu: Aile Hekimliği, Devlet Hastaneleri veya Özel Hastanelerden alınabilir. (1 nüsha asıl ve 2 nüsha fotokopi olabilir)

f. Fotoğraf (Vesikalık)

g. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

h. Öğrenci Belgesi

ı. İş Sağlığı Güvenliği (İSG) Sertifikası (1 nüsha asıl ve 2 nüsha fotokopi olabilir)

Belgeleri eksiksiz olarak teslim eden ve stajı onaylanan öğrencilerin bilgileri Antalya Bilim Üniversitesi Staj Bilgi Sistemine (https://ifs.antalya.edu.tr/) ilgili programın Staj Komisyonu üyesi tarafından girilecektir.

 

Ayrıntılı bilgi için Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi’ni okuyunuz.

 

Dilekçe (Taahhütname) için tıklayınız.

Staj Onay Formu için tıklayınız.

Staj Sözleşmesi için tıklayınız.

Kural ve Düzenlemeler Formu için tıklayınız.