Ayşe Esin KULELİ
 • Research Areas

  Tarihi/ Anıtsal Yapı Koruma Projesi Hazırlanması

  Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanları İçin Yönetim Planı Hazırlanması

  Tarihi Alanlarda Yeni Yapı Tasarımı

 • Mail Address

  esin.kuleli@antalya.edu.tr

 • Bachelor's

  Selçuk Üniversitesi

 • Master's

  Dokuz Eylül Üniversitesi

 • Doctorate

  Dokuz Eylül Üniversitesi

Ayşe Esin KULELİ

Doç. Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Esin KULELİ

1983 yılında Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Kuleli, 1986 yılında Kültür Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nde mimar olarak göreve başlamıştır. 1990’da Oxford’da “Müze Sergilerinin Hazırlanması, Müze Grafiklerinin ve Yayınların Tasarımı”, 1998’de Roma’da ICCROM’un düzenlediği “Uluslararası Mimari Mirasın ve Tarihi Strüktürlerin Korunması” ve 2001’de Venedik’te “Taş Koruma Teknolojisi” konulu kurslar ile 2003 yılında Oxfordshire Brookes Universitesi’nce düzenlenen “Arkeolojik/ Preshistorik Sit Alanlarının Yönetim Planlaması” konulu uluslararası çalıştaya katılmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesinde 1999 yılında “Özgün İşlevini Sürdüremeyen Anıtların Yeniden Kullanım Sorunları” başlıklı teziyle Y. Mimar, 2005 yılında da “Efes, Yamaç evler 2’de 1, 2 ve 4 No’lu Evler Örneğinde Roma Dönemi Harçları Araştırması” başlıklı teziyle doktor unvanı almıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda görev yaptığı 1986-2007 yılları arasında Türkiye’nin değişik bölgelerinde ve yurtdışında tarihi yapıların korunmasına yönelik çok sayıda belgeleme, araştırma, rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin hazırlanması ve uygulanması çalışmalarına katkı veren Kuleli, Bakanlığı temsilen yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda konferans, seminer ve toplantılara katılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndaki görevlerinden sonra, Kasım 2007’den bu yana, tarihi eserlerin korunmasına yönelik hazırlanan projelerin yanı sıra, kültürel turizmin geliştirilmesini amaçlayan ulusal ve uluslar arası projelerde Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı danışmanlığı gibi görevlerde bulunmuştur.

2010- 2012 yılları arasında Atılım Üniversitesinde, Mimarlık Tarihi, Belgeleme, Koruma ve Restorasyon derslerini yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak yürütmüştür. 2013 yılı Mart ayından itibaren Antalya Bilim Üniversitesi, Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesinde Dr. Öğretim Üyesi olarak görevlendirilen Kuleli’nin araştırma alanları arasında; belgeleme, restitüsyon araştırması, kronolojik analiz, geleneksel malzeme teknolojisi ve tarihi yapılar için koruma müdahalelerinin geliştirilmesi gibi konular yer almaktadır.

Kuleli, 2014 -2018 yılları arasında, Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Edirne ve İzmir illerinde Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyesi olarak görevlendirilmiştir. Ayrıca, anıt yapı ve yapı gruplarının korunmasına, yaşatılmasına, tanıtılmasına yönelik kurulan Bilim Heyetlerinde Heyet Üyesi olarak görevlendirilmekte, seminer, kurs gibi etkinliklere eğitici olarak katkı vermektedir.