Serim Aygen KİSTİN
 • Research Areas

  Mimari Tasarım, Kuramı ve Eleştirisi

  Kent ve Toplum Çalışmaları

  Mimarlıkta Algı, Anlam ve Kimlik

  Katılımcı Tasarım Pratikleri

 • Mail Address

  aygen.kistin@antalya.edu.tr

 • Bachelor's

  Antalya Bilim Üniversitesi

 • Master's

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimari Tasarım, 2023

 • Doctorate

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimari Tasarım (Devam Ediyor)

 • See CV

Serim Aygen KİSTİN

2018 yılında Antalya Bilim Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra farklı ekiplerle mimari tasarım yarışmalarına katılarak ödüller kazandı. Çeşitli alanlarda düzenlenen atölye ve organizasyonlarda yürütücü olarak görev aldı. 2019 yılında başladığı İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım Programından "Süreksiz bir Düşünsel Zemin Olarak Heterarşik Kartografiler ve Kamusal İşgal Arzuları" başlıklı tezi ile mezun oldu. 2022 yılından itibaren Antalya Bilim Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım Doktora programında devam etmektedir.