Mesut ERTANHAN
  • Mail Address

    mesut.ertanhan@antalya.edu.tr

  • See CV

Mesut ERTANHAN

Mesut ERTANHAN, 1994 yılında, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olarak, lisans derecesini kazanmıştır. Lisans mezuniyetinin ardından Ankara’da avukatlık stajını tamamlamıştır. 1998 yılında, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “Medeni Yargılama Hukuku ve İcra-İflas Hukuku” Alanında Yüksek Lisans eğitimini, ardından 2004 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “Medeni Yargılama Hukuku ve İcra-İflas Hukuku” Alanında Doktora eğitimi tamamlamıştır. 1998-2018 yılları arasında TRT Genel Müdürlüğünde sırasıyla başmüfettişlik, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Genel Sekreterlik ve uzunca bir süre Eğitim Dairesi Başkanlığı yapmıştır. Bu sırada TRT’yi Avrupa Yayın Birliği Eğitim (EBU Academy) Akademisinde yönetim kurulu üyesi, Akdeniz Ülkeleri Yayın Birliğinde (COPEAM) Eğitim Bölümü Başkanı olarak da temsil etmiş. 2019 yılı itibariyle ABÜ Adalet Meslek Yüksekokulunda öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır.