Antalya Bilim Üniversitesi, araştırmalara ve projelere büyük ölçüde önem vererek bölgesel ve ülkesel çapta hem bilime hem de sanayi ve ekonomiye katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Geliştirilmek istenen projeler ve araştırma faaliyet ve çalışmalarının akademik ortam çerçevesinde sürdürülebilmesi için yüksek lisans programları üniversiteler için son derece büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, üniversitedeki öğretim üyeleri, elemanları ve yüksek lisans öğrencileri kendi alanlarında yürütecekleri projeler ve araştırmalarla birlikte Antalya bölgesinin ve ülkemizin bilimde ve sanayide gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Bu kapsamda üniversitelerde yüksek lisans programları, öğretim üyeleri kendi uzmanlık alanlarında verimli bir şekilde değerlendirebilmekte ve günden güne ilerleyen bilimsel ve akademik faaliyetlerde güncel kalabilmeleri doğrultusunda büyük bir ivme kazandırmaktadır.

İnşaat Mühendisliği günümüz dünyasında bilim ve sanayinin gelişiminde kilit rol oynamaktadır. Hemen hemen bütün akademik gelişim ve sanayi bünyesindeki verimlilik ve sürdürülebilirliği arttırma çalışmalarında İnşaat Mühendisleri teknik metotlara gereksinim duyarak önemli hizmetler sunmaktadırlar. Örneğin, İnşaat Mühendisliği uygulamalarında her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, liman, kanalizasyon, su şebekesi gibi hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konuları ile ilgili eğitim ve araştırma yapılmaktadır.

Bu alanlardaki ihtiyaçların karşılanmasında genellikle alt yapı eksikliğinden çok, yetişmiş eleman eksikliği öne çıkmaktadır. Lisans mezunu bir mühendis, belli ileri düzey çözümleri geliştirmekte yetersiz kalabilmektedir. Yenilikçi yaklaşımları ve en son teknolojileri gerektiren problemlerin çözümünde, yüksek lisans eğitimi çok önemli bir avantaj sağlamaktadır. Yüksek lisans programının, öğrencilerimize; özgün ve yeni bir problemi tanımlayabilme, en son teknik ve yaklaşımları araştırıp anlama ve karşılaştırabilme, seçilen tekniği eldeki probleme özgün şekilde uyarlayabilme gibi becerileri kazandırması hedeflenmiştir. Bu beceriler de, hem mevcut ürün ve hizmetlere yenilikçi katma değer eklemenin, hem de yeni fikir ve teknolojilerle yeni iş alanları oluşturmanın anahtarı olmaktadır.