Aim of the program: Mimarlık Yüksek Lisans Programı; doğal ya da yapay fiziksel çevreleri biçimlendirmeye yönelik, sosyal, kültürel, ekonomik, çevresel ve fiziksel etmenlere dayalı, kuramsal ve yöntemsel bilgilerin uygulamaya aktarılmasını ve bu aktarımlar yoluyla teknik ve tasarım becerilerinin geliştirilmesini amaçlayan bir uzmanlık programıdır. Kentsel Gelişim ve Yenilenme, Koruma ve Restorasyon, İmalat ve Yapımda İnovasyon, Bilgisayar Destekli Tasarım, Teori ve Eleştiri gibi sosyal ve kültürel alt başlıkları da kapsayan Programın, mezunlarına; özgün ve yeni bir problemi tanımlayabilme, güncel teknik ve yaklaşımları anlama ve karşılaştırabilme, seçilen tekniği problem odaklı uyarlayabilme gibi becerileri kazandırması amaçlanmaktadır. Çıktılar; mimari ve kentsel tasarım süreci kuramları ve yöntemleri/ bilişim-sayısal tasarım/ mimari anlatım/ yapı elemanları/ yapı malzemesi/ yapı fiziği/ yapı üretimi ve yönetimi/ mimarlık tarihi ve kuramı/ koruma ve restorasyon/ çevre ve sürdürülebilirlik alanlarını tanıma olarak özetlenebilir.

Application Conditions: Click for application conditions

Acquired Degree:Master Architect (if the Undergraduate Diploma is in Architecture)

Medium of Instruction:Turkish

Type of Education:

Lessons:

Course Content:

Semester Course: