Programın amacı: Özel hukuk yüksek lisans programında, eğitim dili Türkçe’dir. Özel hukuk yüksek lisans programı tezli ve tezsiz olmak üzere iki seçenek olarak sunulmaktadır. Günümüzde, hem küresel hem de yerel hukuki sorunlar değişmekte, giderek karmaşıklaşmakta ve farklı hukuk disiplinlerine dayalı çok yönlü yaklaşımları gerektirmektedir. Bu sorunlara çözüm üretebilecek hukukçuların yetiştirilmesini amaçlayan Özel Hukuk yüksek lisans programı, hukukun güncel sorunlarına, bunun yanında tıp hukuku, yatırım uyuşmazlıkları gibi disiplinlerarası derslere yer veren müfredatında hukuksal meselelere çok yönlü bir bakış açısı ile yaklaşan mezunlar vermeyi hedeflemektedir.

Kazanılan Derece:Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans

Eğitim Dili: Türkçe

Eğitim Türü: Tam zamanlı

Dönemlik Ders Programı:  Ders Programı için Tıklayınız.