2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KALİTE FAALİYET TAKVİMİ
EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS
Kalite Komisyonu Toplantıları Kalite Komisyonu Toplantıları Kalite Komisyonu Toplantıları Kalite Komisyonu Toplantıları Kalite Komisyonu Toplantıları Kalite Komisyonu Toplantıları Kalite Komisyonu Toplantıları Kalite Komisyonu Toplantıları Kalite Komisyonu Toplantıları Kalite Komisyonu Toplantıları    
Kalite Dokümantasyonu Revizyonları Kalite Kültürünün Yaygınlaşması İçin Kalite Toplantıların Gerçekleştirilmesi Akademik Birimler Anket Soruları için Revizyon Talepleri Kalite Oryantasyonu Kalite Oryantasyonu Kalite Oryantasyonu Kalite Oryantasyonu Kalite Oryantasyonu Kalite Oryantasyonu Kalite Oryantasyonu    
Kalite Oryantasyonu Kalite Oryantasyonu Kalite Oryantasyonu İç Denetçi Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi (2021) YÖKAK 2021 Kurum İçi Değerlendirme Raporu'nun oluşturulması Yıllık Faaliyet Raporunun Oluşturulması YÖKAK 2021 Kurum İçi Değerlendirme Raporu'nun Tamamlanması Akademik ve İdari Birimler Anket Soruları Revizyon Talepleri Çalışan Memnuniyet Anketinin Uygulanması ISO 9001 Dış Denetimi (Haziranın ilk haftası)    
Stratejik Planın ve Performans Göstergelerinin Gözden Geçirilmesi ve Revizyonu ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetimi ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetimi Akademik Birimler Anketlerinin Uygulanması ISO 9001 İç Denetimi YÖKAK 2021 Kurum İçi Değerlendirme Raporu'nun Oluşturulması     SPİK Karnelerinin Kapatılması Stratejik Plan Performans Sonuçlarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi    
        YGG Toplantısı       İdari ve Akademik Birimler Memnuniyet Anketinin Uygulanması Tutmayan Hedefler İçin Düzeltici Faaliyetlerin Açılması    
Form No:KY-FR-0045 Yayın Tarihi:25.11.2021 Değ.Tarihi:-Değ.No:0