2023-2024 AKADEMİK YILI KALİTE FAALİYET TAKVİMİ

EYLÜL 2023

EKİM 2023

KASIM 2023

ARALIK 2023

OCAK 2024

ŞUBAT 2024

MART 2024

NİSAN 2024

MAYIS 2024

HAZİRAN 2024

TEMMUZ 2024

AĞUSTOS 2024

Kalite Oryantasyon Eğitimi

Stratejik Planın ve Performans Göstergelerinin Gözden Geçirilmesi ve Revizyonu

Kalite Komisyonu Toplantıları

Kalite Komisyonu Toplantıları

Kalite Komisyonu Toplantıları

YÖKAK 2022 Kurum İçi Değerlendirme Raporu'nun Hazırlanması

YÖKAK 2022 Kurum İçi Değerlendirme Raporu'nun Hazırlanması

Kalite Komisyonu Toplantıları

Kalite Komisyonu Toplantıları

Kalite Komisyonu Toplantıları

Kalite Komisyonu Toplantıları

Kalite Komisyonu Toplantıları

Kalite Eğitimleri

Süreçler ile Risk ve Fırsat Analizi Bilgilendirme Toplantıları

Kalite Oryantasyon Eğitimi

Kalite Oryantasyon Eğitimi

Kalite Oryantasyon Eğitimi

YÖKAK 2022 Kurum İçi Değerlendirme Raporu'nun Hazırlanması

YÖKAK 2022 Kurum İçi Değerlendirme Raporu'nun Hazırlanması

Kalite Oryantasyon Eğitimi

Kalite Oryantasyon Eğitimi

Kalite Oryantasyon Eğitimi

Kalite Oryantasyon Eğitimi

Kalite Oryantasyon Eğitimi

Üniversite İzleme Kriterleri Veri Girişi ve Veri Toplama 

GGYS Kapsamında Depo Ön Denetimi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetim -
GGYS YGG

Akademik Birimler Anketlerinin Uygulanması

Üniversitenin Yıllık Plan Girişi 

ISO 9001 İç Denetimi

Akademik Birim Anketlerinin Uygulanması

Akademik ve İdari Birimler Anket Soruları Revizyon Talepleri

Akademik ve İdari Birimler Memnuniyet Anketinin Uygulanması

Akademik Birim Anketlerinin Uygulanması

 

 

SPİKKarnelerinin Kapatılması ve Kurumun Stratejik Plan Gerçekleştirme Yüzdelerinin Hesaplanması 

Kalite Komisyonu Toplantıları

Akademik Birimler Anket Soruları için Revizyon Taleplerinin Toplanması ve Anketlerin Uygulanması

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Dış Denetim

YÖKAK 2022 Kurum İçi Değerlendirme Raporu'nun Hazırlanması

YGG Toplantısı

Akademik Birimlerin Anket Aksiyon Planlarının Toplanması

Çalışan Memnuniyet Anketinin Revizyon Talepleri

Çalışan Memnuniyet Anketinin Uygulanması

ISO 9001 Dış Denetimi 

 

 

 

 

 

Akademik Birimlerin Anket Aksiyon Planlarının Toplanması

 

 

YÖKAK 2022 Kurum İçi Değerlendirme Raporu'nun Hazırlanması

 

Akademik ve İdari Birimler Memnuniyet Anketi Aksiyonlarının Toplanması

ISO 9001 Dış Denetimi