Başarı Bursu:

Her akademik yılsonunda, lisans ve ön lisans programlarında, en az iki yarıyıl öğrenim görmüş ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını 4.00 üzerinden 3.30 ve üstüne çıkaran her öğrenciye Antalya Bilim Üniversitesi burs ve Finansal Destek Yönergesinde belirtilen kriterlere göre indirim sağlanır.

- Pilotaj programındaki uçuş eğitimi ücreti kapsam dışıdır.

Sporcu Bursu:

İngilizce Hazırlık, Önlisans ve Lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden bireysel branşlarında üstün başarılı olduklarını belgeleyen ve Üniversite adına yarışlarakatılabilecek olanlara değerlendirmeler sonrası verilir.

- Pilotaj programındaki uçuş eğitimi ücreti kapsam dışıdır.

Engelli Öğrenci Bursu:

Engelli öğrenciler reporlarını ibraz etmek kaydı ile 5378 sayılı Engelliler Hakında Kanun ve Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca engelli öğrenci ÖSYM burs oranı düşüldükten sonra, kalan öğrenim ücreti üzerinden engellik oranı kadr indirim kazanır. “%60-%80 oranında engel oranına sahip öğrencilere ÖSYM bursuna ek olarak %25, %81-%100 orarında engel aranına sahip öğrencilere ise ÖSYM bursuna ek olarak %50 finansal destek sağlanır.

- Pilotaj programındaki uçuş eğitimi ücreti kapsam dışıdır.

Aday Öğrenciler için Ekstra Burs İmkanı

- ABU'ya başvuran ilk 10 kişi %25 ekstra indirim alacaktır.

- Lise diploma puanı %70 ve üzeri olan öğrenciler burs almaya hak kazanabilirler.

- Ulusal ve Uluslararası sınav sonuçları daha fazla burs alma fırsatı sağlayacaktır.

- Üniversitemizde olmayan yeni ülkeden kayıt yaptıran ilk öğrenciye %75 burs verilecektir.

Kabul Kriterleri ile ilgili detaylı bilgi için iso@antalya.edu.tr e-mailden bize ulaşabilirsiniz.