Program Yeterlilikleri

Alan Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.

0

1

1

2

2

1

3

3

3

0

3

3

3

Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

0

0

0

1

1

0

3

3

3

0

3

2

2

Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

0

2

1

1

0

3

3

3

1

3

3

3

Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

0

0

0

1

0

0

2

0

2

0

0

1

3

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

3

2

Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.

0

0

0

0

0

0

0

3

1

0

0

1

1

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

0

3

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.

0

0

3

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.

3

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Teknik resim kullanarak iletişim kurar.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir. 

0

0

1

3

2

2

0

0

0

3

0

0

0

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

0

0

0

0

0

3

0

0

0

2

0

0

0

Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

0

1

0

2

1

2

0

0

0

3

0

0

0