Üniversitemizde sınavlar ara sınav, final sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, ek sınav ve tek ders sınavından oluşur. Sınavlar fakültemiz tarafından hazırlanan ve ilan edilen programa göre yapılır. Sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarının ibrazı zorunludur.

Ara sınav, fakültemiz lisans programı müfredatında bulunan bir dersin verildiği yarıyıl içinde yapılan sınavdır. Her dersin bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır veya ders içerisinde yapılan ödev, proje ve benzeri çalışmalar bir ara sınav yerine dersin öğretim üyesi takdirinde kullanılabilir. Final sınavı ise, dersin okutulduğu yarıyıl sonunda akademik takvimde belirtilen tarihler içinde yapılan sınavdır. Ders notu, yukarıda belirtilen unsurların değerlendirilmesiyle oluşturulur ve harf kullanılarak verilir. Öğrencilerin dersten başarılı sayılmaları için belirlenen harf aralıkları aşağıdaki şekildedir:

 

Harf

Katsayı

A+

4.00

A

4.00

A-

3.70

B+

3.30

B

3.00

B-

2.70

C+

2.30

C

2.00

C-

1.70

D+

1.30

D

1.00

F

0.00