Endüstri Bölümü mezunları, lisans derecesi almaya hak kazandıktan sonra lisansüstü eğitimlerini sürdürmek istediklerinde, buna yönelik programlara katılmak için her enstitünün belirlediği genel not ortalaması, yabancı dil seviyesi, ALES ve diğer sınav yeterliliklerini tamamladıkları takdirde lisansüstü eğitime devam edebilirler. Üniversitemizde Endüstri mühendisliği bünyesinde Mühendislik Yönetimi Tezli (İngilizce) yüksek lisans programı ve Endüstri Mühendisliği Tezsiz (Türkçe) yüksek lisans programı açılması için başvuruda bulunulmuştur.