Program amacı:

Programın amacı; Uzman hekimin teşhis ve tedavi programına göre; fizyoterapist denetiminde herhangi bir nedenle sakatlanan bireylere gerekli fizik tedavi ve rehabilitasyon programını sağlamakta yardımcı, alanındaki teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, kendi ölçüm ve tedavi yöntemleri ile sağlığın korunmasını sağlayabilen ve etik değerlere önem veren yüksek yetkinlikte, bilgi açısından donanımlı, Fizyoterapi teknikerleri yetiştirmektir

 

Program Öğrenme Çıktıları:

 Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

1. İnsan vücudunun anatomik yapısı ve fizyolojik fonksiyonları ile ilgili temel bilgileri öğrenir ve fizyoterapi ile ilişkilendirir.

2. Hareket bilimleri ile ilgili yöntemleri kullanmada bilgi ve beceri sahibi olur.

3. Sağlık alanına özgü terminolojiyi etkin kullanır, fizyoterapi temel yöntemleri ile ilgili uygulamalara ait kavram ve terimleri bilir

4. İnsan vücudu ile ilgili temel ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkında detaylı bilgiye sahip olur, fizyoterapi alanında hastaya uygun ölçme, değerlendirme ve tedavi yaklaşımlarını uygular

5. Fizyoterapi hastalarına ait verilerin toplanması ve yorumlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel, etik ilke ve değerlere uygun davranır, mesleğini etik ilke ve standartlar çerçevesinde uygular.

6. Hastalarda kullanılmak üzere tasarlanan yardımcı cihazların yapısı ve kullanımı hakkında detaylı bilgiye sahip olur.

7. Fizyoterapi hastalarında kullanılan yardımcı cihazlarla ilgili teknolojik gelişmeleri takip edecek bilgiye sahip olur.

8. Fizyoterapi alanının gerektirdiği konularda etkili iletişim becerisine sahip olur.

9. Fizyoterapi alanının gerektirdiği düzeyde en az bir yabancı dil bilir, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

10. Tedavi öncesi hastaya gerekli bilgiyi verir ve hastayı tedaviye uygun olarak hazırlar, fizyoterapi yöntemlerini bireye ve hastalara özgü uygulamada beceri sahibi olur

11. Sağlık alanında multidisipliner çalışmalarda yer alır, verimli ve etkin bir şekilde çalışır.