KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Programa öğrenci kabulü, her yıl için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucu elde edilen (SAY) puan türüne göre yapılmaktadır.

Bölüme Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında alınan sayısal puan ile öğrenci kabul edilmektedir. Bölüme kabul edilecek öğrencilerin yükseköğretim programının koşul ve açıklamalar kılavuzunda yer alan 38. ve 87. maddelerine uymaları gerekmektedir. Bu maddeler aşağıda yer almaktadır:

1. Bu programa kayıt olacak öğrenciler, hastane/saha ve okul laboratuvar uygulamalarında bölüm yönetimince belirlenmiş olan üniformayı giymek zorundadırlar (Madde 38).

2.Bu programa kayıt için üniversitenin önereceği ve/veya tam teşekküllü resmî bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir (Madde 87).