0: Desteklemiyor   1: Alt seviyede destekliyor   2: Orta seviyede destekliyor   3: Üst seviyede destekliyor

 

Alan Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Estetik Farkındalığa Sahiptir

0

1

1

2

2

0

0

2

2

1

1

0

2

Soyut ve somut kavramları;yaratıcı düşünceye,yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir

1

0

3

2

3

0

1

3

2

2

2

1

3

Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkındadır

2

0

2

1

2

0

3

1

3

3

2

2

4

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı ile ileri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

0

3

0

0

0

3

0

0

0

1

2

2

5

Çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir

1

2

2

0

2

0

2

1

3

3

1

3

6

Çözümleyici ve eleştirel düşünür.

2

1

2

0

1

0

2

3

3

2

2

3

7

Sanat  ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptir

0

0

2

0

2

0

0

0

1

1

2

3

8

Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir

0

1

2

0

2

1

0

1

2

0

2

1

9

Sanat ve tasarım eleştiri yöntemleri bilgi konusunda bilgi sahibidir

2

1

2

0

2

0

3

3

2

3

2

1

10

Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar.

0

2

1

0

2

0

3

3

2

3

3

2

11

İlgili sanat ve tasarım alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir

1

2

0

0

1

0

0

0

1

0

1

2