1  Estetik farkındalığa sahiptir.
2  Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebil
3  Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkındadır.
4  Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
5  Çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir.
6  Çözümleyici ve eleştirel düşünür.
7  Sanat ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptir.
8  Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir.
9  Sanatsal ve tasarım eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
10  Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar.
11  İlgili sanat ve tasarım alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir.