1.Estetik farkındalığa sahiptir.

2.Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir.

3.Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkındadır.

4.Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı ile ileri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

5.Çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir.

6.Çözümleyici ve eleştirel düşünür.

7.Sanat  ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptir.

8.Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir.

9.Sanat ve tasarım eleştiri yöntemleri bilgi konusunda bilgi sahibidir.

10.Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar.

11.İlgili sanat ve tasarım alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir.