Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, final sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Final sınavlarına katılabilmek için derslere %70 devam mecburiyetinin tamamlanması gerekmektedir.  Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalaması en az 2.00’dir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir.

Letter Grade

A+

A

A-

B+

B

B-

C+

C

C-

D+

D

F

Value

4.00

4.00

3.70

3.30

3.00

2.70

2.40

2.20

2.00

1.70

1.50

0.00

Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında A+, A, A-, B+, B, B-, C+, C ve C- notları başarılı; D+ ve D notları “Geçer”; S notu “Yeterli”; F, FX ve U başarısız harf notlarıdır.