İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı disiplini öncelikle yaşam kalitesi ile yakından ilişkili olan sosyal konulara karşı ilgili olmayı gerektirmektedir. Kaliteli mekanlar tasarlayabilmek için insan, çevre, estetik gibi konularda duyarlı olunmalı ve gözlem yapılmalıdır. Görsel kültürle ilgilenmek tasarımlar için esin kaynaklarını bulma konusunda başlıca kaynak olacaktır. Diğer tasarım disiplinlerinde de olduğu gibi, öğrencilik döneminden itibaren mesleki etkinlikler ve yayınlar takip edilmeli ve böylece mesleki gelişmelere ve tasarım trendlerine ilişkin bilgiler sürekli olarak güncel tutulmalıdır.