1.Matematikte, doğa bilimlerinde ve kendi çalışma alanlarında yeterli bilgiye sahip olma. 
2. Mühendislik çözümleri için matematik, doğa bilimleri ve kendi alanı ile ilgili teorik ve pratik bilgileri eş zamanlı kullanabilme. 
3. Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme; bu amaca uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçip uygulayabilme. 
4. Bir sistemi, bir sistem bileşenini veya bir işlemi analiz etme; istenilen ihtiyaçları karşılamak için gerçekçi kısıtlamalar dikkate alınarak bir tasarım yapma; modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme. 
5. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri ve cihazları seçme ve kullanabilme. 
6. Deney tasarlama ve uygulama; veri toplama, Toplanan verileri raporlama ve yorumlayabilme. 
7. Bireysel işlerde veya çok disiplinli ekip çalışmasında aktif sorumluluk üstlenebilme. 
8. Bilgiye nasıl ulaşılacağını ve literatür araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme. 
9. Hayat boyu öğrenme ihtiyacının farkında olup Bilim ve Teknolojideki gelişmelere ayak uydurma ve kendilerini sürekli yenileme. 
10. Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası tarafından tanımlandığı gibi gelişmiş düzeyde bilgisayar yazılımı, iletişim ve bilgi teknolojileri kullanabilme. 
11. Avrupa Dil Portfolyosu tarafından tanımlanan şekilde B1 seviyede yabancı dilde sözlü ve yazılı biçimde iletişim kurabilme. 
12. Teknik çizim yoluyla teknik iletişim kurabilme. 
13. Çevre sorunlarına yönelik çözüm önerilerinin evrensel ve toplumsal etkileri konusunda farkındalık kazanma; Girişimcilik ve yenilik hakkında bilinçlenme, yaşadıkları çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma. 
14. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 
15. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, işçi sağlığı, çevresel risk değerlendirmesi, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibi olma; mühendislik uygulamalarının hukuki sonuçları hakkında farkındalık kazanma.