Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 40’ıncı maddesi uyarınca, Fakültemiz müfredatında yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlamaları, genel not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması ve tamamladıkları toplam kredinin en az 240 AKTS kredisi olduğu tespit edilen öğrenciler, Fakültemizden lisans diploması almaya hak kazanırlar.