1.Temel matematik ve fen bilimlerinde ve temel mühendislikte yeterli altyapıya sahip olmak; mühendislik çözümlerinde bu disiplinlerden edinilen teorik ve pratik bilgileri kullanma becerisi.
2. İnşaat Mühendisliği problemlerini tanımlama ve çözme becerisi.
3. Özel ihtiyaçları ve gereksinimleri karşılayacak bir sistem tasarlayabilme.
4. İnşaat Mühendisliği uygulamalarında teknik ekipman kullanma becerisi.
5. İnşaat Mühendisliğinde deney yapabilme ve analiz edebilme becerisi.
6. İlgili literatürün inceleyerek doğru bilgiye ulaşma ve veri tabanında arama yapabilme becerisi. 
7. Tek tek ve çok disiplinli alanlarda çalışan ekiplerde etkili bir şekilde çalışarak inisiyatif kullanma ve sorumluluk alma.
8. Türkçe ve İngilizce iletişim kurma ve kendini ifade etme becerisi.
9. Hayat boyu öğrenme ihtiyacının farkında olarak, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme becerisi.
10. Mühendislik yaklaşımlarında mesleki ve etik açıdan farkındalık kazanma.
11. İnsana ve doğaya duyarlı mühendislik çözümleri geliştirmek için etkili becerilere sahip işyeri uygulamaları hakkında bilinç sahibi olma.
12. Modern dünyanın sorunları hakkında bir farkındalık gösterme ve mühendislik çözümleri ile uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlar üzerindeki etkilerini anlama.